“Elke samenleving die er niet in slaagt de energie en creativiteit van haar jeugd te benutten, zal achterblijven”

– Kofi Annan

Creativity Pools helpt jouw organisatie met…

… Sociale innovatie in de praktijk en implementatie in de eigen organisatie
… Nieuwe, out-of-the-box ideeën om je voor te bereiden op de wereld van morgen
… De impact van jonge, slimme mensen
… Toegang tot (de kennis van) drie universiteiten
… Verbetering in het behalen van de doelstellingen van de organisatie op gebied
van bijvoorbeeld omzet, kosten, efficiency, duurzaamheid, innovatie etc.

Wat we doen

Creativity Pools gelooft in de positieve impact die creativiteit kan hebben op de maatschappij. Om dat te bereiken, koppelen we het creatieve potentieel van studenten aan het bedrijfsleven. Ons recept heeft zich succesvol bewezen in uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers. 

Creativity Pools is goed in het doorgronden van wicked problems: complexe problemen, waarbij geen sprake is van een eenduidige probleemstelling en waar verschillende en onderling tegenstrijdige oplossingsrichtingen bestaan met verschillende economische, maatschappelijke en ecologische belangen tussen partijen. Juist in deze meervoudige problematiek komen onze studenten het beste tot hun recht.

Hoe we dat doen

De kracht van frisse blikken

Onze dwarsdenkers opereren in een team met verschillende disciplines en volgen een (master)opleiding aan de Technische Universiteit Delft, Leiden Universiteit en/of Erasmus Universiteit Rotterdam. Onafhankelijk van een organisatiecultuur en bestaande denkpatronen weten ze met hun creatieve denkwijze snel tot de kern van het probleem te komen en praktische oplossingen te bedenken. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren coach. Zo slaan ze een brug tussen de problemen van vandaag en de oplossingen van morgen.

Business Model Innovation

Ons talent

Impact op de toekomst

Onze studenten behoren tot de besten en volgden veelal een honneursprogramma, studeerden in het buitenland, zijn actief in de maatschappij, studentenverenigingen of zijn hun eigen onderneming gestart. Alumni die een Creativity Pool hebben gedaan, gaan vaak naar grote adviesbureaus zoals McKinsey, starten een eigen onderneming in het buitenland, bijvoorbeeld Shanghai, of kiezen voor promoveren.