water customer

De opdrachtgever

Een hoogheemraadschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding, waaronder ook dijkbewaking.

water challenge

De Uitdaging

Hoe betrek je inwoners zodanig bij belangrijke besluitvorming omtrent aanpassingen in dijkvoorzieningen en andere waterwerken dat er een snelle afweging gemaakt kan worden tussen tussen individuele – en collectieve belangen.

water process

Het proces

Voor iedere vraag wordt een team van excellente studenten samengesteld met relevante studieachtergronden en persoonlijke kwaliteiten.

Ons Creativity Pool team van geselecteerde studenten begon met het uitvoeren van een uitgebreide contextanalyse, bestaande uit onderzoek met behulp van analytische tools zoals kwalitatieve en rootcause modellen.

water result

Het resultaat

Enkele belangrijke uitkomsten waren: de betrokken inwoners eerder erbij te betrekken, in te spelen op bestaande communities en een nieuw raamwerk te hanteren voor effectievere besluitvorming.